ضمانت برگشت وجه پرداختی شما

اقامتگاه با مشخصات تطابق ندارد

مبلغ پرداختی شما نزد جاجیگا محفوظ است. در صورتی که اقامتگاه تحویل داده شده به شما با مشخصات و آدرس ثبت شده اقامتگاه مطابقت ندارد، حداکثر تا صبح روز بعد از تاریخ شروع رزرو مهلت دارید تا برای پیگیری و برگشت وجه خود، بر روی دکمه زیر کلیک کنید و شکایت خود را ثبت کنید.

اقامتگاه مطابقت ندارد

اقامتگاه به من تحویل داده نشده

مبلغ پرداختی شما نزد ویلامون محفوظ است. در صورتی که اقامتگاهی که رزرو کردید، در تاریخ و ساعت درج شده در سند رزرو به شما تحویل نشود، حداکثر تا صبح روز بعد از تاریخ شروع رزرو مهلت دارید تا برای پیگیری و برگشت وجه، بر روی دکمه زیر کلیک کنید و شکایت خود را ثبت کنید.

اقامتگاه تحویل داده نشده