درباره این مکان

****حداقل شب رزرو 6 شب است ،لطفا برای کمتر از 6 شب درخواست ارسال نفرمایید****استخردار جنگلی با فضای سبز و چشم انداز فوق العاده ، کلبه کاه گلی و چوبی و فوتبال دستی… حداقل دو شب رزرو داده میشود